Met educachen wordt de populaire sport "geocaching" in het onderwijs gebracht. Docenten creëren met behulp van een gps een motiverende, innovatieve en spannende leeromgeving voor kinderen. Educaching is net als Geocaching het zoeken naar een bepaalde plaats of een bepaald object met behulp van coördinaten die in de gps gezet worden. Daar waar het bij geocachen vooral gaat om het zoeken van een "schat" (vaak een doos met een logboek en wat kleine dingen die geruild kunnen worden), gaat het bij educachen om het zoeken naar een ander soort schat, iets waar je meer over zou willen weten: een historische plaats, een object waar een experiment mee gedaan kan worden of een wiskundige puzzel waarmee een nieuw coördinaat berekent kan worden.

Kinderen van alle leeftijden vinden het ontzettend leuk om met dergelijke technologie op zoek te gaan naar een schat. Het is spannend: zal je de schat wel vinden? En het is leuk: als je de schat gevonden hebt heb je een doel bereikt en je wordt hiervoor ook nog eens beloond met datgene wat je vindt. Het biedt uitdaging en de mogelijkheid om actief en onderzoekend bezig te zijn.

Ideeën voor het onderwijs
Via deze website willen we ideeën geven over de achtergrond en de mogelijke toepassingen van educaching. Ideeen voor lessen, verwijzingen naar bestaande materialen en manieren om nieuw materiaal te ontwikkelen. We gaan op zoek naar een schat aan leerervaringen!